Ingen god erstatning

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Edozien, Leroy C.

  The labour ward handbook

  242 s. London: The Royal Society of Medicine Press, 2004. Pris GBP 20

  ISBN 1-85315-577-2

  Dette er en prosedyresamling eller kokebok i obstetrikk, laget i C5-format med myke permer slik at den skal passe i frakkelommen. Målgruppen er assistentleger. Teksten er svært kortfattet, det er punktvis listet opp hva man skal gjøre i forskjellige situasjoner. Her er det ingen diskusjon eller vurdering, bare handling. Ifølge forordet skal boken være kunnskapsbasert, men styrken på anbefalingene er ikke gradert. Referanser er heller ikke angitt, men etter enkelte kapitler er det listet opp et utvalg artikler for videre lesing. Boken inneholder noen flytdiagrammer, men ingen illustrasjoner.

  De faglige rådene er stort sett greie, og ved å bla i boken får man et inntrykk av hvordan fødselshjelp praktiseres i Storbritannia. Noen annen grunn til å kjøpe og lese denne boken finnes imidlertid ikke.

  Standardverket i Norge som utdanningskandidater må være kjent med, er fortsatt Norsk gynekologisk forenings Veileder i fødselshjelp 1998. Denne veilederen er nå under oppdatering.

  Flere kvinneklinikker i Norge har bedre prosedyresamlinger enn The labour ward handbook. Jeg vil heller anbefale prosedyresamlingen fra Kvinneklinikken, Sentralsjukehuset i Rogaland, Helse Stavanger HF, som er tilgjengelig på Internett (www.kvinneklinikken-sir.no/).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media