Kjell Arne Syversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Arne Syversen

Kjell Arne Syversen
18.11.2004
Høvding, Gunnar Oftalmologi Nordisk lærebok og atlas.13. utg. 430 s, tab, ill. Bergen: Studia, 2004. Pris NOK 600 ISBN 82- 9911254- 6 - 4 Tross det rike utvalg av internasjonale lærebøker, har den...