Geriatriens store bibel

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

Hazzard, William R.

Blass, John P.

Halter, Jeffrey B.

Ouslander, Joseph G.

Tinetti, Mary E.

Principles of geriatric medicine and gerontology

5. utg. 1648 s, tab, ill. New York: McGraw-Hill, 2003. Pris USD 195

ISBN 0- 07-140216- 0.

Dette er en stor bok. Den veier 4 kg, har 125 kapitler skrevet av 207 forfattere og er på 1 648 tospaltede, store sider. Den er redigert av fem amerikanske professorer, og dette er femte utgave i løpet av 18 år.

Boken har fem deler: Principles of gerontology, Principles of geriatric care, Organ systems and diseases, Cross cutting domains, Neuropsychiatry, Geriatric syndroms. Den skiller seg klart fra en tilsvarende bok i indremedisin, dels ved de generelle delene og dels ved at aldersperspektivene har bred plass i alle kapitlene om organsystemene. Forebyggende tiltak og screening på sykdom og risikofaktorer er grundig diskutert. Etiske problemer har bred plass, og det gjelder også dødspleien.

Med så mange forfattere er det selvfølgelig forskjeller i skrivestil, men redaksjonen har sørget for et felles mønster. Layout, tabeller og figurer er samordnet, og det er lett å følge den felles røde tråd i fremstillingen. Det henger nok sammen med at fire av de fem redaktørene hadde ansvar for forrige utgave for bare fire år siden. Denne femte utgaven er betydelig omarbeidet, først og fremst av pedagogiske hensyn for å gjøre den røde tråden tydeligere.

Dette er ingen lettlest bok, først og fremst fordi den er så grundig. Det biomedisinske grunnlaget er med i alle kapitler, men det legges også vekt på det psykososiale og det kulturelle perspektivet. Funksjon og funksjonsvurdering spiller ofte avgjørende rolle i geriatrien og har derfor fått stor plass. Kunnskapsbasert medisin omtales der den finnes. Det tverrfaglige samarbeidet har ofte stor betydning i behandlingen og rehabiliteringen av gamle mennesker og har fått bred plass. Den nevropsykiatriske delen, inklusive demens, er spesielt grundig. Fordelen ved denne store boken er at den er grundig og oppdatert, og man kan lese kapitlene etter hvert som behovet melder seg.

Alle som arbeider med gamle pasienter vil ha glede og nytte av denne boken. Selv om den er skrevet spesielt for geriatere, vil den være nyttig for allmennpraktikere og indremedisinere også. Den kan bidra til at gamle pasienter får bedre funksjon og livskvalitet.

Anbefalte artikler