Ferdigheter som rådgiver og terapeut

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tolan, Janet

  Skills in person-centred counselling & psychotherapy

  179 s. London: Sage Publications, 2003. Pris USD 28

  ISBN 0-7619-6118-6

  Boken er inndelt i 12 kapitler og starter med et kort og forenklet teorikapittel, hvoretter de fire påfølgende omhandler begrepet empati, empatisk forståelse/formidling og kongruens. Dette er den beste delen, der innlagte eksempler og øvelser bidrar til å anskueliggjøre et mye omtalt begrep som er komplekst og vanskelig oppnåelig og som krever integrering av kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne komme til uttrykk i form av empati.

  Begrepet kongruens eller autentisk kommunikasjon handler om at først når rådgiver/terapeut viser samsvar mellom verbal og ikke-verbal formidling, kan klient/pasient føle seg trygg og akseptert, noe som ikke kan settes ofte nok på dagsordenen for alle fagkategorier innen helsevesenet.

  I kapittel 9 brukes begrepet terapeutisk prosess ikke til å beskrive utviklingen i interaksjonen, slik vi er vant til, men til å beskrive klientens/pasientens utvikling gjennom flere stadier fra rigiditet til fleksibilitet og adaptivitet på avgjørende livsområder. I kapittel 11 går forfatteren inn på profesjonsmessige forhold, bl.a. å kunne ta vare på seg selv som behandler, noe som har fått økt oppmerksomhet bl.a. gjennom forskning på legers levekår, funksjon og mentale helse.

  Forfatteren innrømmer i forordet at mange utmerkede bøker har behandlet temaet hun tar opp, og det kan være en passende konklusjon. På norsk finnes litteratur som vel så gjerne kan anbefales dersom man ikke er spesielt opptatt av Rodgers klientsentrerte terapiform (2) – (4).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media