Gabriel Ånestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gabriel Ånestad

Gabriel Ånestad
07.10.2004
Statiner har en rekke antiinflammatoriske egenskaper i tillegg til sin kolesterolsenkende effekt. Statiner har sin opprinnelse i forskjellige frittlevende sopparter ( 1 ). En nylig publisert studie...
Gabriel Ånestad, Terje Hoel, Olaf Scheel, Kirsti Vainio
20.09.2000
I utviklingen av aterosklerose er inflammatoriske prosesser i karveggen, blant annet i form av celleinfiltrater, karakteristiske funn. Samtidig påvises degenerative forandringer i form av...
Gabriel Ånestad, Kirsti Vainio, Terje Hoel, Olaf Scheel
22.09.2005
Studier har vist at statiner kan ha en beskyttende virkning ved systemiske infeksjoner. Det diskuteres om de antiinflammatoriske og immunmodulerende egenskapene til statiner kan dempe skadene til...
Gabriel Ånestad, Svein Arne Nordbø
07.10.2010
Sommeren og høsten 2009 var det en påfallende treg epidemiutvikling for pandemisk influensa A(H1N1)-virus. Vi tror at interferens med andre respiratoriske virus, spesielt rhinovirus, kan ha bidratt...