Alle kort på bordet

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I juni gikk statsadvokaten i New York til sak mot det britiske legemiddelselskapet GlaxoSmithKline (GSK). Statsadvokat Eliot Spitzer beskyldte firmaet for bedrageri fordi de bare hadde offentliggjort et utvalg av studiene de hadde foretatt av effekten av paroksetin (Seroxat) – og særlig at de hadde underslått den økte selvmordsfaren hos barn og unge. Nå har Spitzer og GSK inngått forlik, og GSK har lagt resultatene fra studiene ut på nettet. Flere andre legemiddelfirmaer ser ut til å ville gjøre det samme. Dette er gode nyheter. Underrapportering av negative resultater er et stort problem. Først når alle kort kommer på bordet, blir det mulig for pasienter og leger å ta gode beslutninger om diagnostikk og behandling.

Anbefalte artikler