Screening for kolorektalkreft nytter

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Nye resultater fra Storbritannia viser at screening for kolorektalkreft i alderen 50 – 69 år har positiv effekt.

Populasjonsbaserte randomiserte studier har vist at testing for okkult blod i feces kan redusere dødelighet av kolorektalkreft. Disse undersøkelsene er gjort av høyt motiverte forskergrupper. Nå foreligger resultatene fra en pilotundersøkelse for et nasjonalt screeningprogram i Skottland og England (1).

Nesten 480 000 personer ble invitert til å delta i screeningprogrammet, og 57 % deltok. 552 krefttilfeller ble påvist. Raten med positivt testresultat var 1,9 %, og raten for å påvise kreft var 1,6 per 1 000 screenede personer. Begge disse verdiene var høyere i Skottland enn i England, høyere blant menn enn kvinner og økte med alder.

– Disse resultatene, oppnådd innenfor rammene av The National Health Service, er helt i tråd med «entusiastenes» resultater i de tidligere randomiserte studiene, bl.a. i Nottingham. Dette er meget oppløftende, sier professor Geir Hoff ved Sykehuset Telemark som er ansvarlig for det norske NORCCAP screening-prosjektet for tarmkreft.

– Kvalitet og kapasitet for koloskopiutredning er et kritisk punkt ved enhver form for tarmscreening. Dette er poengtert av forfatterne. Screeningområdene i denne studien ble valgt ut fra dokumentert tilfredsstillende standard på koloskopitjenesten. Britene har påvist problemer med standarden (2), men det er flott at de bevisstgjør og setter i gang tiltak for forbedring. Tilsvarende tiltak er på gang i Norge (3), avslutter Hoff.

Anbefalte artikler