MR-screening for arvelig brystkreft

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

MR synes å være bedre enn mammografi for screening av kvinner med særlig høy risiko for brystkreft.

Fra Tidsskriftet nr. 12/2000

Mammografiscreening og klinisk undersøkelse av kvinner under 50 år har lav sensitivitet for brystkreft, særlig hos kvinner med BRCA1- eller BCRA2-mutasjon.

Over 1 900 nederlandske kvinner med høy risiko for brystkreft, dvs. med brystkreftrelaterte mutasjoner (n = 358) eller familieanamnese på brystkreft, gjennomgikk klinisk undersøkelse, MR og mammogafi hver 6. måned (1). Etter 2,9 år (median) ble 51 tumorer og ett lobulært carcinoma in situ påvist. Sensitivitet for mammografi og MR var henholdsvis 33 og 80 %, spesifisitet 95 og 90 %. Andelen invasive tumorer med diameter ≤10 mm var langt større (43 %) enn i to aldersjusterte kontrollgrupper.

– Denne ikke-randomiserte studien viser at ved et screeningprogram med MR kan brystkreft påvises i en tidlig fase hos kvinner med særlig høy risiko for brystkreft, sier seksjonsoverlege Ellen Schlichting ved Ullevål universitetssykehus. MR hadde høyere sensitivitet, men lavere spesifisitet enn mammografi, noe som medfører flere tilleggsundersøkelser ved suspekte funn. For kvinner med særlig høy risiko for brystkreft, spesielt dem med BCRA-mutasjon, har dette likevel mindre betydning.

– Hos kvinner med «normal risiko» for brystkreft er det ingen data som tyder på at MR er nyttig ved brystkreftscreening, understreker Schlichting.

Anbefalte artikler