Christian Hall

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Hall

Christian Hall, Trine Bjørner, Haavard Martinsen, Knut Stavem, Ragnar Weberg
19.04.2007
Ordet «epikrise» stammer fra gresk og betyr «bedømming» eller «etterbetraktning». Kunnskapsforlagets store norske leksikon har denne definisjonen: «Kort, sammenfattende fremstilling av et...
Christian Hall
23.09.2004
Gleadle, Jonathan History and examination at a glance 208 s, tab, ill. Oxford: Blackwell Science, 2003. Pris GBP 16 ISBN 0-632-05966-4 Opptak av sykehistorie og klinisk undersøkelse er essensielle...
Christian Hall, Oddvar Stokke
30.11.2002
Det var Adolpho de Bold som oppdaget hjertets endokrine funksjon i 1980 (1). Dette funnet har betydning både for diagnostikk og terapi ved hjertesykdom. Atrialt natriuretisk peptid (ANP) og hjerne (...