Knapt av verdi om et godt helsevesen

Ivar Sønbø Kristiansen Om forfatteren
Artikkel

Gillies, Alan

What makes a good health care system?

Comparisons, values, drivers. 224 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2003. Pris GBP 28

ISBN 1-85775-921-4

Dette er et ambisiøst bokprosjekt. Forfatteren var opprinnelig kjemiker, men er nå professor i «information management». Han har tatt mål av seg til å forklare hvorfor noen helsevesen er bedre enn andre ved å sammenlikne systemene i tre land: Storbritannia, Australia og Canada. Boken er ment å være lett tilgjengelig for alle med interesse for helse og helsetjenester samtidig som den er tilstrekkelig grundig og kunnskapsbasert til at forfatternes akademiske kolleger tar den alvorlig. For å oppnå dette tar forfatteren utgangspunkt i fire pasienter og deres helseproblemer. Teksten er med hensikt skrevet oppsummerende og konkluderende, fordi leseren kan finne «evidence in support of the main text» på nettstedet www.goodhealthcare.org.uk.

I tredje kapittel loves leseren svar på spørsmålet om hva som er et godt helsetjenestesystem. Svaret hans er en enkel teoretisk modell som bygger på den antakelse at helsepolitikken er et resultat av «drivers» (finansiering, skandaler og ideologi) og befolkningens verdier. Forfatteren fortsetter sin analyse ved å postulere et sett verdier som skal legges til grunn for helsetjenesten. Til tross for flere forsøk på å forstå hva som utgjør et godt helsetjenestesystem, ble jeg ikke klokere.

Jeg satte derfor min lit til bokens hjemmeside på Internett. Her finner man forfatterens CV, bokens innholdsfortegnelse og tilbud om å kjøpe den. Når man søker under «evidence in support of the main text», får man vite at online-ressurser er under forberedelse. Leseren blir knapt klokere av denne hjemmesiden.

De som ønsker komparative analyser av helsetilstand, kostnadsnivå, bemanning, effektivitet, finansieringssystemer osv., vil lete nokså forgjeves i denne boken. Det er mulig at den kan vekke interesse i de tre studielandene, men for skandinaviske lesere har den neppe noen verdi.

Anbefalte artikler