Å handle rett

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

Nygren, Pär

Fauske, Halvor

Ideologisk beredskap

Om etikk og verdier i helse- og sosialfag. 307 s, tab. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 298

ISBN 82-05-32628-2

Disse tre yrkene er handlingsorientert, i likhet med lege og sykepleier. Temaet beskrives som «en sosiokulturell tilnærming til handlingsberedskapens verdier og ideologier». Målet er å handle rett, og handlingen må forankres i en verdibasert handlingsberedskap. Det finnes internasjonale og nasjonale normer, og det praktiske arbeidet må baseres både på normer og kontekst. Det er denne ideologiske handlingsberedskapen prosjektet utforsker. Problemstillingen og erfaringsgrunnlaget er relevant for leger og sykepleiere. Boken har gode og grundige kapitler om etikken i «menneskearbeidet».

Forfatterne har omfattende kunnskaper og har analysert materialet på en imponerende måte. De skriver godt, men stilen er «samfunnsvitersk» og vil nok for medisinske lesere synes litt tung og komplisert.

Det store problemet er etter mitt skjønn at boken både skal være en forskningsrapport og en lærebok. Det gjør den lang, detaljert og omstendelig. Som lærebok ville den vunnet på en vesentlig forkorting og forenkling. Boken vil være en viktig kilde for den spesielt interesserte, men jeg tror de fleste leger vil være bedre tjent med en oversiktlig og kortfattet lærebok om etisk handlingsberedskap.

Anbefalte artikler