Olav M. Linaker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav M. Linaker

Olav M. Linaker, John Christian Fløvig
22.04.2004
Etter HVPU-reformen i 1991 skulle mennesker med psykisk utviklingshemning få alminnelige og spesielle tjenester via det ordinære hjelpeapparatet. Mange fagfolk var bekymret for at de ikke ville få...
Olav M. Linaker
23.09.2004
Tetzchner, Stephen von Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning 356 s, tab. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 399 ISBN 82- 05-31132- 3 Forfatteren understreker at dette ikke er ment som noe...
Tor Gamman, Olav M. Linaker
10.08.2000
Forekomsten av psykiatrisk sykdom i fengsler er høy (1). Mye tyder på at flere har problemer i varetekt enn under soning av dom. En del er syke ved innsettelsen og en del blir syke kort tid etter...
Elisabeth Skullerud, Olav M. Linaker, Anne Cathrine Svenning, Harald Torske
10.11.2000
Mennesker med psykisk utviklingshemning har høyere forekomst av psykiske lidelser enn normalbefolkningen. Anslagene varierer fra ca. 16 % til 85 % (1 – 3). Den store variasjonen i tallene skyldes...