Bjørn Bendz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Bendz

Øystein Buer, Mary Kalfoss, Lars Weisæth, Bjørn Bendz
20.12.2016
Critically ill persons occasionally describe intense near-death experiences (NDEs). A measurement instrument to identify such experiences is available, and has now been translated into Norwegian. We...
Øystein Buer, Mary Kalfoss, Lars Weisæth, Bjørn Bendz
20.12.2016
Kritisk syke mennesker kan av og til fortelle om intense nær døden-opplevelser. Det foreligger et måleinstrument for å avdekke slike, og det er nå oversatt til norsk. Vi ønsker å gjøre fenomenet og...
Bjørn Bendz
03.04.2008
TV, Schroeder S, Schulze J et al, Hilsted Basisbog i medicin & kirurgi 4. utg. 806 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2007. Pris DKK 978 ISBN 978-87-628-0573-6 Dette er fjerde utgave av...
Nicolai Tegn, Michael Abdelnoor, Lars Aaberge, Knut Endresen, Lars Gullestad, Bjørn Bendz
13.09.2016
Takk til Tidsskriftet for den hyggelige omtalen av After Eighty-studien ( 1 , 2 ). Vi har imidlertid behov for å kommentere Erik Øies lederartikkel, hvor han stiller spørsmål vedrørende seleksjonen...
Bjørn Bendz
23.09.2004
Schroeder, Torben Schulze, Svend Hilsted, Jannik Aldershvile, Jan Basisbog i medicin & kirurgi 3 utg. 850 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark 2004. Pris DKK 968 ISBN 87 - 628- 0402-2 Dette...
Bjørn Bendz
22.04.2004
Sharis, Peter J. Cannon, Christopher P. Evidence-based cardiology 2. utg. 370 s. Lippincott Williams & Wilkins, 2003. Pris USD 32 ISBN 0-7817-3910-1 I klinisk kardiologi publiseres det i stort...
Anders Aasheim, Bjørn Bendz, Anne-Cathrine Næss, Petter Andreas Steen, Lars Wik, Arild Mangschau
15.05.2003
Primær perkutan koronar intervensjon eller utblokking gir redusert dødelighet og sykelighet ved akutt hjerteinfarkt, sannsynligvis bedre enn fibrinolyse ( 1 – 5 ) selv om dette ikke er endelig...
Sigrun Halvorsen, Carl Müller, Bjørn Bendz, Jan Eritsland, Magne Brekke, Arild Mangschau
10.10.2002
Basert på en undersøkelse publisert i Scandinavian Cardiovascular Journal (12) De siste ti årene har man diskutert om primær angioplastikk gir bedre resultater enn trombolytisk behandling ved akutt...
Bjørn Bendz, Per Morten Sandset
20.06.2002
Hypobar hypoksi, stase av underekstremitetene og dehydrering er sannsynligvis de viktigste årsakene til venøs trombose ved lange flyreiser. Regelmessig fottrim, adekvat væskeinntak og elastiske...
Arild Mangschau, Bjørn Bendz, Jan Eritsland, Sindre Stavnes, Carl Müller, Magne Brekke, Nils-Einar Kløw
10.03.2001
De siste ti årene har det knyttet seg stor interesse til om man med akutt angioplastikk kan oppnå bedre resultater enn med trombolyse ved behandling av akutt hjerteinfarkt både med hensyn til...
Nils-Einar Kløw, Bjørn Bendz, Jan Eritsland, Pavel Hoffman, Sindre Stavnes, Knut Haakon Stensæth, Edmund Søvik, Magne Brekke, Arild Mangschau
10.03.2001
Koronar ballongdilatasjon ved akutt transmuralt hjerteinfarkt har vært utført i mange år internasjonalt, og man begynner nå å få resultater som gjør det mulig å sammenlikne dette med den vanligste...
Arild Mangschau, Jan Eritsland, Sindre Stavnes, Knut Sevre, Knut Håkon Stenseth, Nils Einar Kløw, Carl Müller, Leiv Sandvik, Bjørn Bendz
20.10.2001
Randomiserte studier har vist at mekanisk reperfusjon hos pasienter med akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon gir bedre resultater enn trombolytisk behandling med henblikk på mortalitet og morbiditet...
Jan Eritsland, Nils-Einar Kløw, Arne Westheim, Bjørn Bendz, Arild Mangschau
03.11.2005
Mortaliteten ved akutt hjerteinfarkt øker med alderen ( 1 , 2 ). Hos mennesker over 75 år er både forekomst av flerkarssykdom i koronararteriene og tilstedeværelse av andre, kompliserende sykdommer...
Bjørn Bendz, Knut Endresen, Jan Eritsland, Harald Arnesen
06.05.2011
I Tidsskriftet nr. 3/2011 har Harald Vik-Mo en viktig artikkel om kombinasjonen av warfarin og blodplatehemmere ( 1 ). Det refereres til en artikkel der man tilråder seponering av alle...
Kristin M. Aakre, Svein Rotevatn, Tor-Arne Hagve, Bjørn Bendz, Sverre Landaas, Thor Trovik
12.11.2013
For å sikre enhetlig diagnostikk har de store internasjonale kardiologiorganisasjonene publisert diagnostiske definisjoner for tilstanden akutt hjerteinfarkt, sist i 2012. En arbeidsgruppe sammensatt...
Kristin M. Aakre, Svein Rotevatn, Tor-Arne Hagve, Bjørn Bendz, Sverre Landaas, Thor Trovik
12.11.2013
Innledning I 2009 ble den høysensitive Troponin T (TnT) metoden implementert i Norge. For å sikre at analyseresultatene skulle tolkes likt og at man skulle oppnå en mest mulig enhetlig...