Måtte revidere henvisningsskjema

Arvid Mikelsen Om forfatteren
Artikkel

Primærlegens henvisningsskjema til sykehus og offentlig poliklinikk er endret som følge av nytt lovverk.

Skjemaet I-0908 var ikke korrekt i forhold til lov om spesialisthelsetjeneste og pasientrettighetsloven.Sosial- og helsedirektoratet har derfor funnet det nødvendig å revidere det. Inntil videre har direktoratet valgt å gjøre enkle endringer direkte i skjemaet, slik at det er i overensstemmelse med gjeldende lovverk.

Skjema I-0908 ble utarbeidet av Statens Helsetilsyn i 1997 og refererer til Forskrift om ventetidsgaranti og Rundskriv IK-42/97. Det ble samtidig utarbeidet en veileder for bruk av skjemaet. Ventetidsforskriften hadde to elementer: vurderingsgaranti og behandlingsgaranti. Skjemaet var ment som et hjelpemiddel for å gjennomføre vurderingsgarantien ensartet, og skulle sikre at henvisende lege gav så vidt fullstendige opplysninger at vurderingen kunne skje på grunnlag av henvisningen alene.

Fra 1.9. 2004 skjedde det endringer i pasientrettighetsloven. Dette vil gjøre det nødvendig med ytterligere revisjon av skjemaet, slik at det blir tilpasset lover og forskrifter. Av denne grunn vil det foreløpig ikke foreligge i trykt versjon.

Skjemaet har tidligere vært å få fra Statens forvaltningstjeneste og på Internett-sidene til departementene. Det nye skjemaet IS-1188 finner du nå på Sosial- og helsedirektoratets Internett-sider (www.shdir.no/index.db2?id=12248).

Anbefalte artikler