Grenseløs teknologi

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Fengselsleger står overfor mange etiske utfordringer, blant annet i forhold til taushetsplikten og rollen de har når fanger og fengselsledelse har ulike interesser, slik som ved sultestreik og fysisk avstraffing. En rekke internasjonale deklarasjoner regulerer medisinsk behandling av fanger og deres rettigheter, men leger i land med totalitære regimer har ofte liten tilgang til fakta og debatt om slike emner.

Internett lar seg ikke stoppe av fysiske grenser og tradisjonell sensur og er derfor godt egnet til å spre slik informasjon. Legeforeningen har nylig lansert Internett-kurset Doctors working in prison: human rights and ethical dilemmas i samarbeid med blant annet The World Medical Association. Det tar opp innsattes rettigheter og fengselslegers utfordringer. Kurset finnes på www.lupin-nma.net

Anbefalte artikler