Prostatakreft også ved lave PSA-verdier

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Lavt nivå av prostataspesifikt antigen utelukker ikke prostatakreft.

Prostataspesifikt antigen (PSA) brukes for å påvise prostatakreft, men det er uklart hva øvre grense for hva som kan kalles normalverdier er.

I en stor behandlingsstudie (med finasterid) ble mer enn 9 000 menn randomisert til placebo og undersøkt årlig med digital rektal eksplorasjon og PSA-måling (1). Av disse hadde 2 950 menn (alle over 62 år) utelukkende PSA-verdier < 4,0 ng/ml og normale funn ved rektal eksplorasjon. Ved biopsitaking sju år etter studiestart ble prostatakreft påvist hos 449 pasienter (15 %), og prevalensen økte med økende PSA-verdi (fra 6 % til 27 %). Det samme gjaldt prostatakreft med histologisk høy risikoskåre.

– PSA-måling er den beste testen vi har for å kunne påvise prostatakreft, som sammen med lungekreft er den kreftformen som tar livet av flest menn i Norge, sier seksjonsoverlege Trygve Talseth ved Rikshospitalet. – Denne studien viser at det ikke finnes noen sikker nedre PSA-verdi, fordi prostatakreft kan finnes uansett PSA-verdi.

Det anbefales likevel ikke å sette øvre grense for «normalverdi» lavere enn 4,0 ng/ml hos menn over 55 år for ikke å overbehandle menn med mikroskopisk prostatakreft uten klinisk betydning. For menn under 50 år anbefales en grense på 2,5 ng/ml. Selv med sine svakheter er PSA-målinger fortsatt det viktigste verktøyet vi har for å påvise lokalisert prostatakreft hos menn uten symptomer, men vi øyner i en ikke så fjern fremtid flere lovende varianter og former av prostataspesifikt antigen som kan hjelpe oss å identifisere dem med en prostatakreft som må behandles, sier Talseth.

Anbefalte artikler