Hemning av apoptose ved leversykdom

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

Ved akutt leverskade og kronisk leversykdom øker den apoptotiske aktiviteten i hepatocyttene. Legemidlet suramin hemmer denne mekanismen.

I en frisk lever foregår en konstant homøostatisk utskiftning av hepatocytter ved mitose og apoptose. Forandringer i denne balansen, med økt apoptotisk aktivitet, kan føre til levercirrhose, leverfibrose og redusert levervolum. Den apoptotiske aktiviteten foregår hovedsakelig via dødsreseptoren Fas. Ingen legemidler er tilgjengelig for å hemme denne reseptoren hos leverpasienter.

I en studie fra Tyskland ble utvalgte cellelinjer og mus med akutt hepatitt behandlet med kjente apoptoseinhibitorer eller legemidlet suramin (1). Suramin brukes i behandling av trypanosomiasis, HIV og prostatakreft.

Behandling med dette medikamentet førte til hemming av apoptose og dermed økt overlevelse i både cellelinjer og musemodellen. Videre studier viste at suramin hemmer apoptosekaskaden som initieres fra dødsreseptoren Fas, ved å binde nedstrøms for denne.

– Artikkelen er fra en fremragende forskergruppe som tidligere har vist hvordan dødsreseptoren Fas aktiverer celledødsproteasen kaspase 8. Studien viser at suramin både motvirker aktivering og hemmer allerede aktivert kaspase 8, opplyser professor Stein Døskeland ved Universitetet i Bergen.

– Suramin er også kjent som en modulator av lysosomaktivitet, endocytose og fagocytose. Legemidlet er altså en substans med mange virkninger og dermed rimeligvis mange potensielle bivirkninger. Fra før vet vi at suramin kan virke direkte på tumornekrosefaktor-alfa og motvirke dens dødsreseptoraktivering. Siden suramin kan motvirke kakeksi ved terminal kreft og motvirke celledrap utført av T-celler, bør det være vitenskapelig dekning for å prøve suramin ved utvalgte tilstander med unormalt høy apoptose grunnet Fas/tumornekrosefaktor-alfa og kaspase-8-aktivering, avslutter Døskeland.

Anbefalte artikler