Et melkeprodukt mot vorter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lokalbehandling med et protein-lipid-kompleks fra human brystmelk virker mot vorter.

  Vorter er forårsaket av humant papillomvirus. In vitro-studier har vist at alfa-laktalbumin-oleinsyre, et protein-lipid-kompleks utviklet fra human brystmelk, dreper virustransformerte celler uten å påvirke normale celler.

  I en svensk dobbeltblindstudie ble 40 pasienter med terapiresistente vorter på fingrer og føtter randomisert til daglig lokalbehandling med alfa-laktalbumin-oleinsyre eller placebo i tre uker (1). Volumet av vortene ble redusert med mer enn tre firedeler hos alle pasientene som fikk alfa-laktalbumin-oleinsyre (88 av 92 vorter), men hos bare tre av 20 placebopasienter (15 av 74 vorter) (p < 0,001). I en påfølgende åpen studiefase ble også den siste gruppen behandlet med alfa-laktalbumin-oleinsyre, og vortevolumet ble da redusert med 82 % (median). Ved kontroll to år senere var alle vortene borte hos 83 % av pasientene, og remisjonstiden var signifikant kortere i den første gruppen. Bivirkninger var begrenset til prikkende fornemmelser i vortene hos noen pasienter.

  Det finnes mange måter å behandle fingervorter og fotvorter på, men med unntak for lokalmidler som inneholder salisylsyre, lite vitenskapelig dokumentasjon av effekten. Vorter er et stort problem for organtransplanterte pasienter som følge av nødvendig immunsuppresjonsbehandling, og de ni immunsupprimerte pasientene i denne studien hadde samme effekt som de øvrige pasientene. Dette samsvarer godt med den antatte virkningsmekanismen for alfa-laktalbumin-oleinsyre, som synes uavhengig av de klassiske apoptoseveier og p53-protein. Resultatene åpner for muligheten til å studere effekten på andre tilstander forårsaket av humant papillomvirus, slik som genitale kondylomer og livmorhalskreft.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media