Færre studentmedlemmer i utlandet

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Mens 38 % av norske medisinstudenter studerer i utlandet, er bare 25 % av medlemmene i Norsk medisinstudentforening (Nmf) utenlandsstudenter.

Norsk medisinstudentforening ønsker flere utenlandsstudenter som medlemmer. Illustrasjon Øystein Førre

Andelen medlemmer av Nmf blant medisinstudentene er 79 % i Norge og 43 % i utlandet, totalt 65 %. Andelen er stabil i Norge og klart synkende i utlandet.

De to første kolonnene i tabellen bygger på Legeforeningens medlemsregister. Tabellen viser i første kolonne antallet medlemmer av Nmf fordelt på universitet i Norge og studieland i utlandet. Annen kolonne viser antallet tidligere medlemmer av Nmf som fortsatt står registrert som medisinstudenter, og er avgrenset til medlemmer som ble innmeldt etter 1995. Det kan her være betydelig usikkerhet om hvorvidt alle disse fortsatt er medisinstudenter, og om de fortsatt befinner seg ved samme studiested/land.

Tredje og nest siste kolonne viser det totale antallet medisinstudenter. Tallene for de norske studiestedene er innhentet fra de medisinske fakultetene i februar 2004, mens tallene for utlandet er innhentet fra Statens lånekasse for utdanning og er foreløpige per 1.6. 2004.

Erfaringsvis vil tallene per 1.8. 2004 være noe høyere. Det kan også finnes enkelte norske medisinstudenter i utlandet uten støtte fra Lånekassen. Disse vil ikke inngå i tallene. Dette er ukjent og dreier seg trolig om meget få studenter.

Siste kolonne viser prosentandelen medlemmer av Nmf basert på tallene i første og tredje kolonne. Det fremgår at andelen medlemmer ved norske studiesteder er klart høyest ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og lavest ved Universitetet i Tromsø. Hittil i 2004 er det innmeldt flest nye medlemmer ved Universitetet i Oslo – med 103 av totalt 225 nye medlemmer – mens det ved NTNU er innmeldt 13 nye medlemmer hittil i år.

I utlandet er det fortsatt Tyskland som har den klart høyeste andelen medlemmer. Slik har det vært i mange år. Mens Tyskland frem til år 2000 var det største studielandet for norske medisinstudenter i utlandet, er det nå bare det fjerde største. Ungarn, Polen og Danmark som alle har flere medisinstudenter totalt enn Tyskland, har alle forholdsvis lav andel medlemmer. Det samme gjelder Australia, Sverige, Slovakia og USA. Slovakia er et helt nytt studieland for norske medisinstudenter.

Per 21. juni, er det innmeldt 164 nye medlemmer i Norge og 61 i utlandet i Nmf. I hele 2003 ble det i Nmf innmeldt 577 nye medlemmer i Norge og 168 i utlandet.

Se også Legefakta i Tidsskriftet nr. 20/2003 (1), samt Legeforeningens Internettsider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=4697

Medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) og medisinstudenter totalt etter universitet og studieland per 21.6. 2004.

Nmfmedlemmer

Tidligere Nmfmedlemmer

Totalt

% Nmfmedlemmer

Universitetet i Oslo

926

102

1 213

76

Universitetet i Bergen

765

68

923

83

NTNU i Trondheim

506

44

578

88

Universitetet i Tromsø

388

54

542

72

Norge totalt

2 585

268

3 256

79

Ungarn

189

61

509

37

Polen

178

59

429

41

Danmark

104

18

269

39

Tyskland

174

18

250

70

Irland

73

32

139

53

Australia

25

10

92

27

Tsjekkia

46

9

87

53

Storbritannia

28

9

66

42

Nederland

25

1

48

52

Slovakia

1

0

32

3

Sverige

9

20

31

29

Malta

4

1

7

57

Østerrike

2

2

5

40

USA

0

0

5

0

Bosnia-Hercegovina

1

0

4

25

Serbia og Montenegro

1

0

4

25

Belize

0

0

4

0

Spania

0

0

4

0

Romania

0

0

4

0

Ukraina

0

0

4

0

Andre land

2

1

14

14

Utlandet totalt

862

241

2 007

43

Totalt

3 447

509

5 263

65

Anbefalte artikler