Verdens helse

Bernt Lindtjørn Om forfatteren
Artikkel

Klimaendringer forklarer ikke økt forekomst av malaria

Om lag 3 000 barn dør hver dag av malaria, og det har vært er en fordobling av antall dødsfall de siste 25 år. Skyldes økningen global oppvarming?

Small og medarbeidere har nylig analyserte forekomsten av malaria i Afrika fra 1911 til 1995. De konkluderer med at temperaturøkning er en usannsynlig forklaring (1). En annen studie viser at mens 77 % av verdens befolkning i 1900 levde i malariaområder, er denne andelen nå sunket til 50 % (2). Tilsvarende er antall land med risiko for malariasmitte redusert.

Antall mennesker som er utsatt for høy smitterisiko og alvorlig malariasykdom, har økt fra 0,9 milliarder i 1900 til 3,5 milliarder i 2004 (2). Det er den store befolkningsøkningen som forklarer det meste av økningen i malariaforekomsten. Malaria er utryddet nesten utelukkende i land med lav risiko for smitteoverføring. I land der det er stor smitterisiko, har den vært nærmest uendret de siste hundre år (2).

Mulighetene for å bekjempe malaria er ikke forbedret de siste tiårene. Dette gjør at målet til Roll Back Malaria-kampanjen, en reduksjon på 60 % av malariaforekomsten innen 2010, kan være vanskelig å nå.

Anbefalte artikler