()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Dagens takstsystem for offentlige og private laboratorier og røntgenvirksomheter er foreldet og trenger en gjennomgripende revisjon.

  Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet. Foranledningen er at departementet har bedt om høringsinstansenes syn på om alle takster bør halveres, eller om takstendringene samtidig bør justeres slik at noen takster reduseres mindre enn 50 % og andre mer – innenfor en totalsum på 50 % reduksjon.

  I sitt høringssvar påpeker Legeforeningen at det hadde vært ønskelig om revisjon og omlegging av takstsystemet kunne ha vært foretatt forut for den varslede 50 %-reduksjonen av takstene.

  – Det er imidlertid viktigere at omleggingen foregår på en faglig forsvarlig måte, enn at reduksjon og omlegging innføres parallelt, understreker Legeforeningen, og vil anbefale at halveringen av takstene gjøres med utgangspunkt i dagens takster.

  – Takstene, så vel som departementets sporadiske takstendringer, fremstår i mange henseende som tilfeldige. De reflekterer i liten grad reelle kostnader, mener Legeforeningen. For noen prosedyrer er takstene for høye, for andre for lave. Nye teknikker, nye analysemaskiner, nye muligheter for mer rasjonell drift osv., gjør at takstene ikke gir et korrekt bilde. Videre er dagens takster for offentlige og private laboratorier forskjellige. Dette bør endres i forbindelse med omlegging til en mer DRG-basert finansiering av laboratorier og røntgen og et mer enhetlig kodeverk, skriver Legeforeningen.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=45614

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media