Sterkt om helse og miljø

Bjørn Hilt Om forfatteren
Artikkel

Edling, Christer

Nordberg, Gunnar

Nordberg, Monica 

Arbets- och miljömedicin

En lärobok om hälsa och miljö. 2. utg. 318 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 390

ISBN 91- 44-02399 -5

Når noen av Nordens, ja enkelte av verdens, fremste fagpersoner innen arbeidsmedisin og miljømedisin skriver lærebok, må det bli bra. Den første utgaven av denne svenske læreboken kom i 2000.

Boken er mest tenkt for medisinstudenter og studenter innen enkelte andre fagdisipliner som steller med helse og miljø. Imidlertid har det åpenbart vært redaktørenes intensjon å bidra med aktuell faktakunnskap om relasjonene mellom miljø og helse også i en videre sammenheng. Slik kunnskap blir stadig mer nødvendig ikke bare for leger og andre helsearbeidere, men også for beslutningstakere og forvaltere. Det er kanskje med dette formålet at forfatterne har gjort den nye utgaven enda litt fattigere enn den første på illustrasjoner og tabeller, som jo er godt egnet til systematisk læring for studenter.

Boken vitner om forfatternes meget gode innsikt i de emner som behandles, noe som faktisk kan gi god breddeoppdatering også for erfarne spesialister innen faget. For meg har boken litt preg av tidligere tiders årbøker som både formidler kunnskapsstatus og gir oppdatering. Nytt i andre opplag av denne boken er spesielt et kapittel om mobiltelefoni og mulige helsevirkninger samt et kapittel om akrylamid, som vi har friskt i minne både fra Hallandsåsen og Romeriksporten.

Boken har med litt stoff om svensk lovgivning og svensk sosialmedisin. Men i hovedsak er innholdet faglig universelt.

Jeg anbefaler boken til litt interesserte studenter og til kolleger spesielt innen arbeids- og miljømedisin, men også innen allmennmedisin og samfunnsmedisin. For egen del har jeg allerede begynt å glede meg til en ytterligere oppdatert tredje utgave om et par år.

Anbefalte artikler