På oppfordring: ny lærebok i lungemedisin

Anders Østrem Om forfatteren
Artikkel

Gulsvik, Amund

Bakke, Per Sigvald

Lungesykdommer

En basal innføring. 253 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget 2004. Pris NOK 398

ISBN 82-7674-684-5

Boken er delt i tre hoveddeler, en generell del som omfatter basal anatomi, fysiologi, symptomer, diagnostiske metoder, røykeavvenning og et kort kapittel om hjerte- og lungeredning. En spesiell del som omfatter lungesykdommer er inndelt i 17 kapitler, og til slutt kommer en del for praksis som omtaler håndtering av lungepasienten både i allmennpraksis og i sykehusmottak.

Det er en oversiktlig innholdsfortegnelse og et godt stikkordregister i boken. I tillegg er det bak i boken flere sider med ordforklaringer som på en enkel måte beskriver faguttrykkene. På slutten av hvert kapittel finnes det også et kort sammendrag samt forslag til spørsmål, helt klart myntet på kollokviegrupper. Referanselisten til hvert kapittel er kort og begrenset i hovedsak til norske publikasjoner.

Boken er lett å lese og forfatterne har i stor grad klart å holde seg til et lettfattelig språk. Både illustrasjonene og tabellene komplimenterer teksten på en utmerket måte. Når man leser boken, er det lett å se at begge forfatterne har lang erfaring med undervisning. Skulle man ønske noe mer, ville det være noen flere referanser, kanskje også til Internett, der det finnes mye god informasjon for dem som ønsker fordypning.

Jeg tror mange vil ha god nytte av boken og at forfatterne vil nå den brede målgruppen: medisinstudenter, allmennleger, sykehusleger, sykepleiere, fysioterapeuter, pasienter.

Anbefalte artikler