Medisinsk kompendium med tyngde

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Hansen, Niels Ebbe

Haunsø, Stig

Muckadell, Ove B. Schaffalitzky de

Medicinsk kompendium

Bind 1 og 2. 16. utg. 3 128 s, tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag, 2004. Pris DKK 3 995

ISBN 87-17-03687-9

Ifølge ordboken er et kompendium «en kortfattet lærebok». Begrepet fylles med nytt innhold når man får 16. utgave av Medicinsk kompendium i hende. Mer enn 3 000 sider fordelt på to bind er tung kost. Da førsteutgaven på 481 sider kom i 1935 opplyste forfatterne at dette «kompendium er udarbejdet paa grundlag af forelæsningsnoter fra de senere semestre og er tænkt anvendt som en hjælp ved praktikanttjenesten og ikke mindst som en støtte ved examensrepetitionen» (1). I dag er formålet et annet. I forordet til denne utgaven heter det at verket skal fungere som oppslagsbok for indremedisinere og allmennpraktikere samt som en lærebok for medisinstudenter.

Selv om verket ruver i volum, er antall sider for første gang i kompendiets historie ikke økt. De to bindene er visst 1 cm tynnere enn forrige utgave. Dette er ikke uttrykk for at medisinens utvikling er stoppet opp, men at redaktørene har redigert hardere. Slik må det være. Samtidig utgis tredje utgave av Kirurgisk kompendium i to liknende svære bind. Sammen gir kompendiene en samlet fremstilling av de medisinske moderfagene.

I midten av 1990-årene ble det for første gang også utgitt en lommeutgave. Kompendiet hadde dermed fått sitt kompendium. Jeg hadde stor nytte av det under studiet og antar at en liknende lommeutgave vil følge den nye utgaven. Redaktørene klarer også på andre måter å holde verket moderne, for eksempel ved at det har fått ny layout, og ved at samtlige figurer nå er i farger.

Dette er et dansk verk, selv om det blant de 140 bidragsyterne også finnes fire norske. Litt påfallende er det at mindre enn 15 % av forfatterne er kvinner. Prisen varierer i norske bokhandler, laveste pris jeg fant var ca. 3 200 norske kroner. Hvis man også synes man skal ha det kirurgiske kompendiet, blir det fort penger av det. For nordmenn er det enkelt å lese dansk, men mange studenter vil nok synes at dette verket blir for stort og dyrt sammenliknet med lærebøker på engelsk. Hva man foretrekker som sitt standardverk som student eller kliniker, er erfaringsmessig nokså individuelt.

Anbefalte artikler