Lærebok i muskel- og skjelettlidelser

Inger Holm Om forfatteren
Artikkel

Remvig, Lars

Johannsen, Finn Elkjær

Pedersen, Kirsten C.

Petersen, Kirsten

Lærebog i muskuloskeletal medicin

448 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2003. Pris DKK 448

ISBN 87- 628- 0201-1

Oppbygningen er tradisjonell, med en generell del som omfatter vevsfysiologi, patofysiologi, biomekanikk samt diagnostiske og behandlingsmessige prinsipper. I den spesielle delen av boken har forfatterne delt kroppen inn i ulike regioner. Funksjonell anatomi, undersøkelsesteknikk og diagnoser gjennomgås med hensyn til årsaker, symptomer, differensialdiagnostikk og behandling. Den overordnede behandlingsstrategien er å gjenopprette optimal funksjon. Presentasjonen av faggruppenes ulike behandlingsmetoder blir imidlertid oppramsende og overfladisk og kunne med fordel vært enda kortere og med henvisning til profesjonsspesifikk litteratur.

Boken er oversiktlig og lett å finne frem i. Kapitlene har mange og stort sett gode figurer som illustrerer både anatomi, undersøkelsesmetoder og eksempler på øvelsesutvalg. Dette bidrar til at boken kan egne seg både som lærebok og oppslagsverk.

Referanselistene til hvert kapittel er selektive, men inneholder en god del nyere litteratur. Dette burde tyde på at stoffet som presenteres er aktuelt i forhold til dagens kunnskapsnivå. Forfatterne legger stor vekt på aktiv trening som virkemiddel i behandlingen av overbelastningsskader. Jeg savner imidlertid et kapittel om hvordan muskel- og skjelettlidelser kan forebygges. Dessuten foreligger det nå en rekke publiserte systematiske oversikter som evaluerer effekten av behandling av ulike muskel- og skjelettlidelser, f.eks. kroniske rygglidelser og gonartrose, og disse burde forfatterne lagt større vekt på.

Det er et ambisiøst og omfattende arbeid forfatterne har begitt seg ut på: Det er vanskelig å skrive en lærebok som omhandler alt fra anatomi, biomekanikk, undersøkelse og diagnostisering til behandling, og det sier seg selv at enkelte temaer derfor blir overfladisk dekket. Boken egner seg kanskje best som et oppslagsverk om medisinske problemstillinger som man ikke jobber med til daglig. Deler av boken egner seg nok bra for både ergoterapi-, fysioterapi- og medisinstudenter, men når det gjelder undersøkelse og behandling vil nok spesifikke bøker for den enkelte faggruppe være betydelig bedre egnet.

Anbefalte artikler