Inger Holm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Holm

May Arna Risberg, Inger Holm, Lars Engebretsen, Lars Nordsletten
30.10.2018
Flere pasienter med kne- og skulderplager skal behandles konservativt, og primærhelsetjenesten må spille en nøkkelrolle. Pakkeforløp for pasienter med muskel- og...
Inger Holm
26.08.2004
Remvig, Lars Johannsen, Finn Elkjær Pedersen, Kirsten C. Petersen, Kirsten Lærebog i muskuloskeletal medicin 448 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2003. Pris DKK 448 ISBN 87- 628- 0201-1...