Kirurgisk kompendium i ny, flott utgave

Ellen Schlichting Om forfatteren
Artikkel

Stadil, Flemming

Lund, Kurt Bjarne

Nordling, Jørgen 

Kirurgisk kompendium

2014 s, tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2003. Pris DKK 3 995

ISBN 87-17 -070945

Kompendiet består av to bind og har 89 kapitler. Det er 130 forfattere, hvorav under 5 % er kvinner. Fire medforfattere er norske og dekker pancreassykdommer, hematuri og cancer testis. Deres bidrag er på norsk, ellers er alt på dansk. Layout og figurer og illustrasjoner er svært delikate og på godt papir. Nesten alle illustrasjoner er nye og i farger. Dette gir verket et friskt og spennende helhetsinntrykk. Innimellom ser vi svart-hvitt-bilder av tilstander vi i dag nesten aldri ser, men som har historisk interesse og selvfølgelig bør være med i en slik lærebok.

Alle kapitler er oversiktlige, lettleste og godt illustrert. I tillegg til tradisjonelle kapitler om for eksempel lungekirurgi, galleveislidelser, barneortopedi osv. er det flere oversiktskapitler om mer generelle kirurgiske emner som preoperativ vurdering, ernæring og medikolegale aspekter i kirurgien. Spesielt interessant er avslutningskapitlet om fallgruver og alminnelige feil: «Det er evnen til at bedømme mere end teknisk færdighed, der udmærker den gode kirurg.» Her presenteres det mye visdom fra erfarne kirurger.

Faglig sett er læreboken helt oppdatert og hvert kapittel avsluttes med referanser. Internett-referanser er ikke benyttet. To fargebilder av pasient med rødme på bakgrunn av karsinoid syndrom er unødvendig. Stikkordlisten kunne vært noe større.

Kirurgisk kompendium anbefales til medisinstudenter, eldre og yngre kirurger samt alle medisinske bibliotek. Prisen er høy, men i forhold til sammenliknbare lærebøker får man svært god valuta for investeringen.

Anbefalte artikler