Flott innføring i ufrivillig barnløshet

Tom Tanbo Om forfatteren
Artikkel

Braude, Peter

Taylor, Alison

ABC of subfertility

51 s, tab, ill. BMJ Publishing Group, 2004. Pris GBP 18

ISBN 0-7279-1534-7

De enkelte kapitlene utfyller hverandre godt, selv om det er enkelte gjentakelser. Til sammen gir de en god innføring i epidemiologiske aspekter og årsaker til, utredning av og behandling av ufrivillig barnløshet. I tillegg er det egne kapitler om lovgivning om assistert befruktning, rådgivning av barnløse par og om fremtidsperspektiver ved behandling av barnløshet. Det er enkelte skjønnhetsfeil, for eksempel er det ikke nevnt i kapitlet om anovulasjon at medikamenter kan være årsak til moderat hyperprolaktinemi. Adrenogenitalt syndrom, men ikke hormonproduserende tumor, nevnes som årsak til betydelig forhøyet testosteronkonsentrasjon. «Avventende behandling» ved tubar infertilitet og transcervikal kanylering av egglederne ved medial okklusjon er neppe norsk praksis.

Litteraturhenvisningene i de enkelte kapitlene er svært ujevne, fra ingen til kun lærebøker og til originalarbeider.

Disse små innvendingene svekker imidlertid ikke helhetsinntrykket av at dette heftet formidler kunnskap om ufrivillig barnløshet på en førsteklasses måte. Kapitlet om mannlig subfertilitet er spesielt godt fordi det legger betydelig vekt på den kliniske undersøkelsen av menn med nedsatt sædkvalitet.

Heftet er i A4-format, med to spalter på siden. Den ene spalten er ren tekst, den andre inneholder figurer og tabeller av høy kvalitet samt tekstbokser med viktige poenger. Dette gir en svært oversiktlig og tiltalende layout som i tillegg til den faglige kvaliteten gjør heftet til noe av det beste undertegnede har sett om ufrivillig barnløshet.

Anbefalte artikler