Morgenhodepine – indikator på depresjon

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En av 13 personer plages av hodepine om morgenen. Tilstanden er en indikator på søvnvansker og depresjon.

  I en telefonbasert spørreskjemaundersøkelse av 19 000 personer i fem europeiske land undersøkte man forekomsten av kronisk morgenhodepine (1). Prevalensen var 7,6 %, hvorav 1,3 % rapporterte daglige plager. Ratene var høyere hos kvinner enn hos menn og hos personer i aldersgruppen 45 – 64 år. Kronisk morgenhodepine var forbundet med ulike tilstander, særlig angst, depresjon og søvnvansker.

  Det mest spennende resultatet i studien var at assosiasjonen mellom morgenhodepine og obstruktiv søvnapné ikke var spesielt sterk. Søvnapnérelatert hodepine er eneste definerte hodepinetilstand som har morgenhodepine med som et obligatorisk kriterium. Artikkelen er dermed et innspill i debatten om dette er berettiget, sier Knut Hagen ved Nasjonalt kompetansesenter for hodepine, St. Olavs Hospital.

  – Morgenhodepine var som forventet sterkest assosiert til kombinert angst og depresjon. Tilsvarende sammenheng mellom psykisk lidelse og hodepine, spesielt kronisk hodepine, er tidligere funnet blant annet i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Dessverre var spørsmålet om morgenhodepine studiens eneste hodepinespørsmål, og ble ikke nærmere validert. Som hodepineepidemiologisk studie har den derfor noe begrenset interesse.

  Det mangler opplysninger om hodepinefrekvens samt bruk av smertestillende medisiner, noe som ville gitt mulighet til å se hvor mange som hadde morgenhodepine på grunn av medikamentoverforbruk. Studiens begrensning kommer særlig tydelig frem når det rapporteres om en positiv assosiasjon mellom selvrapportert hypertensjon og morgenhodepine. Dette er motsatt av det vi har funnet ved hodepine generelt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, sier Knut Hagen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media