Kirurgisk behandling av asymptomatiske stenoser

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Resultater fra den største randomiserte multisenterstudie innen kirurgi viser at kirurgisk behandling av asymptomatiske stenoser i a. carotis interna reduserer risikoen for slag.

  Signifikante carotisstenoser som har gitt tromboemboliske symptomer innen de siste seks måneder, bør opereres for å forebygge slag. Behandling av pasienter med stenoser som ikke har gitt slike symptomer, har vært mer omdiskutert. Nå viser en ny studie at kirurgisk behandling halverer risikoen for slag innen fem år fra 12 % til 6 % hos asymptomatiske pasienter under 75 år med mer enn 70 % carotisstenose (1). Inkludert i dette er perioperativ risiko på 3 %. Det advares mot at seleksjon av pasienter med høy operasjonsrisiko, eller «dårlig kirurgi» (dvs. for høy perioperativ komplikasjonsrate) kan eliminere gevinsten.

  I perioden 1993 – 2003 ble 3 120 pasienter med > 70 % carotisstenose, men uten symptomer siste seks måneder randomisert til kirurgi eller observasjon. Begge grupper fikk «beste medisinske behandling». Pasientene var rekruttert fra 126 sykehus i 30 land og er foreløpig fulgt opp i inntil fem år (gjennomsnitt 3,4 år).

  Det var signifikant reduksjon i slagrisiko også i subgrupper uavhengig av kjønn, stenosegrad (70, 80 eller 90 % bedømt med ultralyd) og alder (< 65 år eller 65 – 74 år), mens det hos pasienter eldre enn 75 år ikke var signifikant forskjell.

  Skal man nå anbefale kirurgisk behandling til alle med påvist > 70 % carotisstenose? Det er små marginer, og den dokumenterte gevinst kan lett elimineres hvis operasjonsrisikoen er for høy. Det må derfor utvises forsiktighet ved seleksjon av pasienter med høy risiko. Dessuten må karkirurger og -avdelinger forberede seg på å måtte dokumentere at de har operasjonsresultater som ligger innenfor 3 % perioperativ risiko for slag/død som ble oppnådd i denne studien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media