Kirsten Krohg-Sørensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kirsten Krohg-Sørensen

Kirsten Krohg-Sørensen, Søren Jacob Bakke, David Russell
29.03.2007
I Norge forekommer det ca. 12 000 – 15 000 hjerneslag hvert år. Om lag en av tre pasienter har hatt slag før. Hjerneslag er den vanligste årsaken til invaliditet og den tredje vanligste dødsårsaken i...
Kirsten Krohg-Sørensen, Per Snorre Lingaas, Søren Jacob Bakke, Mona Skjelland
05.11.2009
Hjerneslag er den vanligste årsaken til invaliditet og den tredje vanligste dødsårsaken i Norge. Insidensen øker med økende alder. 80 % er iskemiske slag, og 25–30 % av disse skyldes aterosklerose i...
Kirsten Krohg- Sørensen
01.07.2004
Resultater fra den største randomiserte multisenterstudie innen kirurgi viser at kirurgisk behandling av asymptomatiske stenoser i a. carotis interna reduserer risikoen for slag. Signifikante...
Kirsten Krohg-Sørensen
11.09.2003
10 – 15 % av menn og 20 – 25 % av kvinner har åreknuter ( 1 ). De fleste har moderate plager som ikke påvirker arbeidsevnen, og bare ca. 30 % trenger behandling. Ved primær (hereditær) venøs...
Kirsten Krohg-Sørensen
12.06.2003
Flere nye studier indikerer at kvinner bør opereres for mindre aneurismer enn hos menn. Tradisjonelt har aneurismets diameter vært grunnlaget for å bestemme operasjonsindikasjon ved abdominalt...
Kirsten Krohg-Sørensen, Hans Rostad*, Odd R. Geiran, Geir Hafsahl, Erik Fosse
30.01.2002
Endovaskulær stentgraftbehandling av abdominale aortaaneurismer ble første gang gjennomført i 1991 (1), og i Norge ved Regionsykehuset i Trondheim i 1995 (2). I løpet av 1995/96 ble metoden etablert...
Kirsten Krohg-Sørensen
10.02.2001
Foreløpig anbefales ikke stentgraft som rutinebehandling, men metoden er i rask utvikling. Det har vært vist at perioperativ morbiditet og mortalitet ved endovaskulær stentgraftbehandling av...
Kirsten Krohg-Sørensen, Per Snorre Lingaas, Steinar Solberg, Odd R. Geiran
11.08.2005
Indikasjon for kirurgisk behandling ved symptomgivende carotisstenoser er overbevisende dokumentert ( 1 - 4 ). Operasjon gir 27 - 48 % relativ reduksjon av risiko for slag sammenliknet med...
Kirsten Krohg-Sørensen
18.11.2010
I en høringsuttalelse nylig argumenterer Legeforeningen for at alle sykehus som i dag driver karkirurgi i Helse Sør-Øst skal bygges opp med døgnkontinuerlig vakt for karkirurgi og...
Kirsten Krohg-Sørensen
05.02.2013
I Tidsskriftet nr. 22/2012 berømmer redaktør Charlotte Haug Mons Lie for ærlighet i Dagsnytt Atten 16.11. 2012 ( 1 ). Er det prisverdig ærlighet å spørre som Mons Lie gjør i VG samme dag: «Hvor mange...