()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Mangel på helsepersonell

  Mangel på helsepersonell

  Det er et stort behov for helsepersonell i Afrika for å bekjempe den alvorlige HIV-epidemien. Dette økte personalbehovet sammenfaller i tid med at mange høyt utdannede helsearbeidere forlater kontinentet (brain drain) for å søke arbeid i rikere land. Av 4 000 leger utdannet i Etiopia arbeidet bare 1 400 i landet i 1999. Situasjonen er den samme i andre land. Denne mangelen på helsepersonell forverres også av HIV-epidemien som ofte har rammet høyt utdannet personell.

  Denne utviklingen skjer i en tid med økende behov for å styrke bemanningen, spesielt for å forebygge HIV-epidemien og behandle AIDS-pasienter. Til dette arbeidet trengs god infrastruktur og godt kvalifisert personell.

  Flere land melder nå om alvorlige og utilsiktede virkninger av den økte innsatsen mot HIV-epidemien. Det er den gode eksterne finansiering av HIV-prosjekter som tiltrekker kvalifiserte helsearbeidere. Bemanningen av kliniske avdelinger og laboratorier svekkes. I Malawi er f.eks. bare 30 % av sykepleierstillingene ved universitetssykehuset besatt, og over 80 % av laboratorieteknikerne har funnet seg annet arbeid (1). Den økte innsats mot HIV bør også tilgodese en generell støtte til helsesektoren.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media