Trygg informasjon om naturmidler

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen roser Helsedepartementet for å ha gjennomført en særdeles grundig behovsanalyse. Forbrukernes tilgang til informasjon må bli like sikker.

  Det er viktig å skape trygghet både for sikring av de rettslige virkemidlene, men også for at forbrukerne får tilstrekkelig informasjon om naturmidler. I sin høringsuttalelse til Helsedepartementet, har Legeforeningen vurdert de fem foreslåtte modellene for å nå disse målene. Foreningen har kommet til at styrking av regelverket for kosttilskudd, kombinert med en styrking av tilsynet med produktene (modell D), er å foretrekke. Departementet legger selv til grunn at utvidelse av naturlegemiddelordningen (modell C) vil bli innført. Dette har vært gjenstand for en selvstendig høring (se www.legeforeningen.no/index.gan?id=36931). Også da, i januar 2004, advarte Legeforeningen mot å bruke en slik utvidelse som middel til å høyne informasjons- og produkttrygghetsnivået.

  Foreningen finner fortsatt at utvidelse av naturlegemiddelordningen i seg selv ikke er egnet til å nå målene om å sikre forbrukerne trygge naturmiddelprodukter, eller tilgang på tilstrekkelig informasjon om disse produktene. Legeforeningen vil imidlertid ikke utelukke at en slik ordning i kombinasjon med modell D, vil kunne fjerne de vesentligste av de generelle betenkeligheter som foreningen tidligere har gitt uttrykk for.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=36933

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media