Støtter helhetlig refusjonsordning

Kirti Mahajan Thomassen Om forfatteren
Artikkel

Når det gjelder prisregulering av dietetiske næringsmidler, er Legeforeningen overveiende positiv til Helsedepartementets forslag til endring av blåreseptforskriften.

Formålet er å samle gjeldende refusjonsbestemmelser til en for pasientene helhetlig og oversiktlig refusjonsording for disse næringsmidlene, og samtidig opprettholde det eksisterende tilbudet til pasientene. Helsedepartementet har poengtert at det ikke er tiltenkt noen endring i forhold til pasientene. Legeforeningen har dog gitt uttrykk for noe usikkerhet med hensyn til om dette blir tilstrekkelig tilgodesett med de foreslåtte endringer.

Hovedformålet er å gi Rikstrygdeverket hjemmel til å styre importørers/produsenters prisfastsetting av dietetiske næringsmidler gjennom anvendelse av maksimalpriser.

Les hele høringsuttalelen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=36933

Anbefalte artikler