Skepsis til endring i blåreseptforskriften

Fra sentralstyret Møte 24.5.2004
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det vil være uhensiktsmessig og uverdig å ta inn en forskriftsendring som påfører kronisk syke unødige praktiske og økonomiske belastninger.

  Dette skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til Rikstrygdeverkets forslag til endring av blåreseptforskriftens § 2. Endringen i forskriftsteksten er en presisering av at folketrygden som hovedregel ikke gir stønad til dekning av utgifter til vanedannende legemidler. Bakgrunnen for forslaget er at regelverket er dårlig kjent.

  Legeforeningen påpeker at begrepet vanedannende legemidler omfatter en bred og sammensatt gruppe medikamenter som ofte blir brukt i kombinasjon, og som utgjør en sentral del av behandlingen av kreftsyke og pasienter med kroniske smerter.

  – Samfunnet bør kunne tilstå svake pasientgrupper refusjon av nødvendige legemidler i den relativt korte perioden dette er aktuelt, skriver Legeforeningen, og advarer mot en regelendring som utilsiktet rammer smertepasienter. Dette synet er i samsvar med de bekymringene Legeforeningen tidligere har uttrykt når det gjelder svake pasientgrupper med utilfredsstillende behandlingstilbud.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=36933

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media