Om håp, tvil og tro

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vinnes, Bjarte

  Myskja, Audun

  Kampen om håpet

  En bok om livshjelp. 215 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2003. Pris NOK 248

  ISBN 82-7674-791-4

  Dette er en bok om et ungt menneske som får en livstruende sykdom, og om hva det gjør med ham og alle rundt ham. Bjarte Vinnes fikk i en alder av 32 år amputert en tå pga. malignt melanom og døde av metastatisk sykdom tre år senere.

  I den første av bokens fire deler beskriver Vinnes sine opplevelser og tanker rundt sykdommen, behandlerne, kristen tro og tvil og relasjonene til sin kone Oddveig og deres to barn. I andre del forteller Oddveig historien med den samme eksistensielle vinklingen. I tredje del gir Vinnes’ far Audun sin versjon. I fjerde del (halve sidetallet) gir legen og antroposofen Audun Myskja en kortfattet og nøktern oversikt over alternativ medisin, som han for øvrig foretrekker å betegne som komplementær medisin. Han betoner at den ikke må komme som erstatning for ordinær medisin, men som et supplement.

  Meg gav de første tre delene av boken mest. De tre nærstående beskriver sine følelser med en åpenhet som nesten gir leseren en følelse av å være en kikker. Hovedbudskapet er, slik Oddveig formulerer det, at «…disse tre årene hadde vært ennå tyngre for oss dersom vi ikke hadde hatt håp». De beskriver alle tre sin støtte i den kristne tro, men kommer også frem med at det innimellom var vanskelig å forsone seg med at Gud ikke grep inn og lot Vinnes bli frisk.

  For helsepersonell gir boken grunnlag for mange refleksjoner og er vel verdt å lese. Vinnes’ kritikk av fire måneders forsinket diagnostikk og behandling av primærsvulsten er meget forståelig. Med god logistikk og prioriteringer bør slikt være unødvendig. Det samme gjelder at leger under samme opphold gir motsatt informasjon om sykdommen. Men det viktigste er at vi i vår travle og høyteknologiske medisin ikke må glemme at vi har å gjøre med mennesker i eksistensielle kriser preget av håp, tro og tvil. Vi må ikke bli så travle at vi ikke kan lytte og snakke med pasient og pårørende om slike forhold. Jeg tror det er dette de har skjønt, de beste av dem som holder på med alternativ medisin. Det bør være til ettertanke for oss som driver med ordinær medisin at nær 40 % av våre kreftpasienter søker alternativ behandling, slik også Vinnes gjorde.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media