Økonomistyring i sykehus – neppe helse i hvert ord

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pettersen, Inger Johanne

  Bjørnenak, Trond

  Helse i hver krone?

  Om økonomisk styring i helsesektoren. 241 s, tab. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2003. Pris NOK 288

  ISBN 82 -02-19853-4

  Denne boken er skrevet av to professorer i økonomi med lang erfaring i formidling til helsepersonell. Den er trolig basert på forelesninger og andre arbeider og tar for seg budsjett- og regnskapssystemer, kostnader, aktiviteter og produksjonsmål i sykehus samt finansieringsordninger. Et helt kapittel er viet diagnoserelaterte grupper (DGR). I tillegg ispes kapitlene mer generelle helseøkonomiske temaer som tilbud og etterspørsel i helsesektoren, prioritering, helsepersonells etiske holdninger og deres mistro til markedsstyring. Boken er rikt illustrert med grafiske fremstillinger og tabeller som gir liv til fremstillingen.

  Den språklige stilen er en blanding av en nokså presis fremstilling av økonomisk teori og en noe forenklet, men ikke så opplysende muntlig form. Jeg ble forstyrret av dette. Innledningskapitlet skjemmes av henvisninger til begreper som ikke forklares, og slutninger som ikke er selvforklarende. Resten av boken er heller ikke fri for dette.

  Kapittel 8 om utviklingen i andre land ville fungert godt som et innledningskapittel. I kapittel 6 presenteres vi for en figur om budsjettavvik som må være en kladd. For øvrig har dette kapitlet meget gode regneeksempler på analyse av produktivitetsmål. Diagnoserelaterte grupper behandles godt og grundig, slik at leseren både skjønner hva det er og hvilke begrensninger de har for finansiering av sykehus.

  Skillet mellom kostnad og utgift er viktig å forstå for ikke-økonomer. Henvisninger til dette skillet finnes mange steder i boken, mens forklaringen er gjemt unna på side 119 i et avsnitt om kapitalkostnader. Den noe springende formen har den fordel at kapitlene kan leses temmelig uavhengig av hverandre.

  Dessverre er denne boken også preget av at helseøkonomer stort sett skyr psykiatrien, da måleproblemene her er mye større enn i somatisk medisin, men også faglig mer utfordrende enn stykkprisopptellingen av kroppsdelsmedisinen.

  For lesere uten andre økonomikunnskaper enn skriving av regningskort til folketrygden, er denne boken neppe effektiv tidsanvendelse. De av oss som er undrende til alle skjemaene og analysene vi får i fanget i sykehus, får derimot noen gode aha-opplevelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media