Forebygging som makt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vallgårda, Signild

  Folkesundhed som politik

  Danmark og Sverige fra 1930 til i dag. 271 s, ill. Århus: Aarhus universitetsforlag, 2003. Pris DKK 248

  ISBN 87 -7934 -065 -2

  Denne boken er en del av den nettopp avsluttede danske maktutredningen. Ikke overraskende tar historikeren dr.med. Signild Vallgårda opp som en form for statlig maktutøvelse myndighetenes forsøk på å få befolkningen til å leve sunnere.

  Boken er en parallell til vår egen debatt om frihet og skam ved usunn livsførsel, mer filosofisk begrunnet og langt mer detaljrik enn debatten vår har vært hittil. Vallgårda tar utgangspunkt i den franske idéhistorikeren Foucaults begrep om «governmentality»; mild makt som virker gjennom å påvirke frie mennesker til erkjennelse og selvdisiplinering. Det empiriske materialet er sunnhetskampanjer i Danmark og Sverige fra 1930-årene og fremover, særlig rettet mot tuberkulose og AIDS, kardiovaskulære risikofaktorer, barnekontroller og foreldreoppdragelse.

  Overraskende finner hun at danske myndigheter har vært like aktive og like paternalistiske som de svenske. Danskene har satset mest på livsstil og fravær av tvang, svenskene mer på samfunnsforhold og regelverk, men likhetene dominerer. Interessant er det at Sverige overhodet ikke isolerte smitteførende tuberkuløse slik Danmark og Norge gjorde, men tuberkulosen gikk akkurat like raskt tilbake i alle tre land. Forebygging har i liten grad vært bygd på empiri, men på hva makthaverne mener er et anstendig liv.

  Forfatteren fremstår som liberalist ved den måten hun løser oppgaven på. Hun fremhever individenes rett til å leve slik de selv synes er riktig, mens maktens personer satser på sine egne (for)dommer og kaller det forebygging. For en lege som tror at medisinsk vitenskap har mye å bidra med til den kollektive fornuft, er hennes analyser ganske provoserende. Hun ser bort fra at vi mennesker både er avhengig av et kollektiv og samtidig påvirker kollektivet. Smitte og smitteforebygging er eksempler på dette, likeledes kjønnsliv, rusmiddelbruk osv. Hun tar også lett på at danskene nå lever kortest i Vest-Europa.

  Boken har interesse for alle som er opptatt av forebyggingens ideologi. Den har mye å bidra med av begrunnelser og empiri til den diskusjonen som hos oss så langt har foregått i avisene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media