Dansk debatt om sex mellom lege og pasient

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Sex mellom lege og pasient er strengt forbudt ifølge Legeforeningens etiske regler. Danske leger derimot har ingen klare etiske regler, noe den danske legeforeningen nå vurderer å gjøre noe med.

Foto SCANPIX/Håkon Mosvold Larsen

Etter en del presseoppslag den siste tiden mener det etiske utvalget i den danske legeforeningen det er på tide å drøfte innføring av en ny etisk bestemmelse som entydig forbyr sex mellom pasient og lege, skriver Ugeskrift for læger. Slike forbud finnes allerede i Norge og Sverige.

Ifølge lederen for det etiske utvalget, Hans Buhl, har 10 % av den danske psykiaterstanden har hatt sex med pasienter, mens tallet for leger generelt er 5 %. Statens helsetilsyn bekrefter at dette også er et problem i Norge til tross for klare regler.

I Norge er Legeforeningens Etiske regler for leger utvetydige, der § 7 sier at en lege ikke må utnytte en pasient verken seksuelt, økonomisk, religiøst eller på annen måte. En pasients samtykke fritar ikke legen for ansvar. En lege må ikke innlede et seksuelt forhold til en person han/hun er lege for. Helsepersonelloven er litt mindre klar. Den sier at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. I denne setningen skjuler det seg et krav om å avstå fra seksuell omgang med pasienter.

Helsetilsynet bruker betegnelsen seksuelle overgrep om alle seksuelle forhold mellom lege og pasient, uavhengig av om pasienten har samtykket eller ikke. Ifølge underdirektør Kristin Cordt-Hansen i Helsetilsynet gjelder loven uavhengig av om det er «ekte forelskelse» inne i bildet, og uavhengig av om pasientforholdet er avsluttet eller ikke. Det er opp til legen å sette grensen. Ved overtredelse av loven kan Helsetilsynet reagere med enten en advarsel, eller ved at autorisasjonen, lisensen eller spesialistgodkjennelsen kalles tilbake.

I perioden 2001 – 03 var det til sammen 17 saker der helsepersonell mistet autorisasjonen etter å ha innledet et seksuelt forhold til en pasient, ifølge Helsetilsynet. Åtte saker førte til advarsler. Alle de 17 forholdene gjaldt menn.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4912

Anbefalte artikler