Endrede røykevaner

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Ifølge New York Times gikk andelen røykere i New York City ned med 11 % fra 2002 til 2003 – fra 21,6 % til 19,3 %. Omsetningen av tobakk sank med 13 % i samme tidsrom. Tre ulike tiltak ble iverksatt omtrent samtidig i New York City: Serveringssteder ble røykfrie, avgiftene på tobakk gikk kraftig opp, samtidig som det ble delt ut gratis nikotinplaster og -tyggegummi.

Ikke uventet er representantene for tobakksindustrien skeptiske til tallene. De påpeker bl.a. at undersøkelsen er utført på oppdrag av New York City’s ordfører som har engasjert seg sterkt i antirøykarbeidet. Men bortsett fra disse er alle, inkludert de som var skeptiske til tiltakene, optimistiske. At 100 000 har sluttet å røyke på litt over et år, er positivt – både for dem selv og omgivelsene.

Anbefalte artikler