Perinatal dødelighet i Tanzania

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Avhandlingen er basert på studier av gravide kvinner og deres nyfødte barn i Tanzania. Feltarbeidet ble gjort i 1995 – 97 i et område med 42 landsbyer i Nord-Tanzania og med en populasjon på om lag 143 000. Temaet for avhandlingen er blodmangel hos gravide og perinatal dødelighet, som omfatter både dødfødte og nyfødte som dør den første leveuken.

  Det ble registrert 3 618 gravide kvinner som besøkte svangerskapsklinikker, og de ble fulgt opp til etter fødsel. Perinatal dødelighet var 27 per 1 000 fødsler, noe som er lavere enn hva andre har funnet i Tanzania. Høy perinatal dødelighet var relatert til lav fødselsvekt, liten overarmsomkrets hos mor, og positiv syfilisprøve (VDRL) hos mor. Det var også høyere dødelighet hos barn av mødre som tidligere hadde mistet et barn, og hos barn av førstegangsfødende. Anemi i svangerskapet gav ikke økt risiko for barnet.

  Blant de 136 barna som var dødfødte eller døde innen en måned, ble det funnet at 39 % av dødsfallene var relatert til infeksjon, 24 % til oksygenmangel, og 15 % til umodenhet. Det ble funnet at under de rådende forhold kunne over en firedel av dødsfallene vært forhindret om tilgjengelige intervensjoner hadde vært satt verk. Ved å undersøke omstendighetene omkring dødsfallene, fant vi at pasientrelaterte faktorer spilte en viktig rolle i 51 % av dødsfallene, og at helsetjenesterelaterte faktorer var viktig i 65 % av tilfellene. Av de kvinnene som ved svangerskapskontroll ble funnet å være i høyrisikogruppe for uheldig svangerskapsutfall, var det bare 6 % som var klar over det.

  Kvinnene i studien hadde en gjennomsnittlig Hb 12,1 g/100 ml. Hemoglobinkonsentrasjonen var relatert til høyde over havet. Noe økt risiko for anemi ble funnet hos kvinner med høyere alder, og risiko var også relatert til etnisk gruppe. Risikoen var fordoblet hos kvinner som hadde fått påvist malaria i blodet, og risikoen for anemi var seks ganger så høy i regntiden som i tørketiden.

  Forekomst av anemi hos gravide var assosiert med mangel på jern, vitamin A og folinsyre. Det ble også funnet at anemi var forbundet med en dårlig ernæringsstatus og infeksjoner hos mor og hemolyse.

  Samlet viser studien at det fortsatt er mye som kan gjøres med enkle midler for å redusere perinatal og neonatal mortalitet, og anemi i svangerskapet i et land som Tanzania. En ytterligere reduksjon avhenger av en større tilgang på ressurser.

  Avhandlingens tittel

  Avhandlingens tittel

  Perinatal mortality and anaemia in pregnancy in rural northern Tanzania

  Utgår fra

  Utgår fra

  Senter for internasjonal helse

  Disputas 23.1. 2004

  Disputas 23.1. 2004

  Universitetet i Bergen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media