Sven Gudmund Hinderaker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Senter for internasjonal helse

Universitetet i Bergen

Han har bidratt med ide, utforming og design, datainnsamling, analyse og tolkning av data, litteratursøk og utarbeiding og revisjon av manus.

Sven Gudmund Hinderaker er dr.med. og professor.

Artikler av Sven Gudmund Hinderaker
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media