Nervesystemet «light»

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barker, Roger A.

  Barasi, Stephen

  Neuroscience at a glance

  130 s, tab, ill. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. Pris GBP 15

  ISBN 1-4051-1125-0

  «The brain is not merely complex, it is fantastically complex» bekjenner den kjente nevropsykologen Larry Weiskrantz etter et langt liv i utforskningen av nervesystemet (1). Det er ikke til å undre seg at det ofte faller tungt for medisinstudenter å tilegne seg kunnskap om nervesystemet slik at den blir anvendelig i forhold til kliniske fag. Denne boken er ment som en hjelp ved at den presenterer nervesystemet fra molekyler til systemer og sykdommer ved hjelp av 55 oppslag med en sammensatt figur på den ene siden og tekst på den motstående siden. Det er også inkludert en god del klinisk stoff for å sette det basale i en relevant sammenheng. Boken henvender seg primært til medisinstudenter til bruk for repetisjon og oversikt, men forfatterne håper at også klinikere kan bruke den til en rask oppfriskning av basalfag.

  Jeg vil tro det er svært individuelt hvordan denne typen bøker fungerer – noen studenter har glede av dem, andre ikke. De forutsetter uansett at man på forhånd har en rimelig forståelse og oversikt. Vanskelig stoff blir ikke alltid lettere tilgjengelig ved at fremstillingen er kortfattet. Boken er rimelig bra oppdatert og inneholder ikke mye som kan sies å være feil. Derimot kan jeg nok være i tvil om utvalget av stoff som er tatt med, er særlig gjennomtenkt. Utvalget blir jo særlig viktig når f.eks, det autonome nervesystem avspises med en kvart side med tekst – da må de virkelig sentrale punktene være klart presentert og satt i sin rette sammenheng. Det brukes merkelig nok like mye plass på muskelspolen, med inklusjon av detaljer som går langt ut over noe «kjernepensum» og blir hengende i luften ved mangelfull forklaring. Retikulærsubstansen og det nevrobiologiske grunnlaget for søvn omtales på en halv side, mens like mye plass brukes på søvnforstyrrelser og behandling av dem. Disse og andre eksempler vitner om at utvalget ikke er gjort med tilstrekkelig omtanke. Noen ganger blir teksten uforståelig for en som ikke allerede kan stoffet på et vesentlig høyere nivå. Figurene er skissemessige svart-hvitt-tegninger som kan virke nokså rotete. De inneholder riktignok mye informasjon for den som tar seg tid.

  Behovet for bøker av denne typen er utvilsomt til stede. For at de skal fungere godt, tror jeg imidlertid det er avgjørende at det gjøres en grundigere jobb med hensyn til seleksjon og presentasjon av stoffet enn den som er gjort i denne boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media