Mellom psyke og soma

Jon Håvard Loge Om forfatteren
Artikkel

Mayou, Richard

Sharpe, Michael

Carson, Alan

ABC of psychological medicine

57 s, tab, ill. London: BMJ Publishing Group. Pris USD 28

ISBN 0-7279-1556-8

«Da må det være noe psykisk» høres hyppig i helsevesenet og dessverre også ofte i legers samtaler med pasienter. Presisjonsnivået i denne type uttalelser er uhyre lavt, men likevel synes et slikt munnhell å frita oss fra det selvsagte spørsmålet: Hvilke psykologiske forhold er av betydning for den enkelte pasient vi står overfor?

«Psykologisk medisin» er et engelsk begrep, og vi har ikke noe norsk synonym. Fagområdet dekker de psykologiske aspektene ved medisinsk undersøkelse og behandling både i praksis og forskning. Fagområdet er forankret både i CL-psykiatri og helsepsykologi. Fagområdet favner de «medisinsk uforklarte tilstandene» som kronisk tretthetssyndrom, psykiatriske lidelser hos somatisk syke og funksjonelle lidelser med symptomer fra ett eller flere organsystemer. Derfor er «psykologisk medisin» av relevans for de fleste leger i klinisk arbeid på sykehus eller i primærhelsetjenesten.

Om dette store feltet har tre tungvektere samlet bidrag fra 27 medforfattere og organisert stoffet i 14 kapitler. Innholdslisten dekker både intervju/kommunikasjon, organisering og omtale av hyppig forkommende tilstander. Presentasjonsformen virker gjennomarbeidet og tydelig, med bruk av mange tekstbokser og figurer. Dette gjør boken svært tilgjengelig og ikke minst lettlest. Redaktørene påstår at stoffet er kunnskapsbasert; det er vel pretensiøst når det er så få sider. Utvalget av temaer synes å være pragmatisk tilpasset forskningsfronten og den kliniske hverdagen.

For denne leseren er dette en bok som kan anbefales brukt både i grunn- og etterutdanning. Noen lærebok er den ikke, men som en lettlest og anvendelig «kokebok» bør den være av interesse for mange. Det kuttes en del hjørner og således har boken likhetstrekk med Jamie Olivers fast-food. Derfor kan boken kanskje synes for enkel for dem som foretrekker en mer ordrik og detaljert fremstilling.

Anbefalte artikler