Lars Retterstøl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Retterstøl

Knut Erik Berge, Øivind Braaten, Srdjan Djurovic, Tore Hind Fagerlund, Lars Retterstøl
26.03.2009
Professor dr.med. avdelingsoverlege Kåre Ingmar Berg døde 24.1. 2009, knapt 77 år gammel. Med ham er en av Norges store vitenskapsmenn innen medisinen gått bort. Kåre Berg grunnla medisinsk genetikk...
Lars Retterstøl
06.05.2004
Nielsen, Bent Johansen, Anette Nielsen, Elise Livsstilsændringer for overvæktige 67 s, tab, ill. København: Psykiatrifondens forlag, 2003. Pris DKK 90 ISBN 87-90420-34-9 Overvekt brer om seg som en...
Teresia Wangensteen, Dag Undlien, Serena Tonstad, Lars Retterstøl
17.11.2005
På alle kontinenter er overvekt og fedme et økende problem. Overvekt er ifølge Verdens helseorganisasjon definert som kroppsmasseindeks (BMI) over 25 kg/m² hos voksne, mens fedme tilsvarer BMI over...