Ingrid Grøstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Grøstad

Ingrid Grøstad
06.05.2004
Satsing på studiekvalitet og sikring av en god turnustjeneste vil være viktige arbeidsområder for Norsk medisinstudentforening (Nmf) også i året som kommer. Årets landsmøte i Nmf ble avholdt i Tromsø...