Et «kit» – et testsett

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Innen bl.a. laboratoriefagene brukes betegnelsen et «kit» om et sett av reagenser og annet utstyr til en bestemt test, gjerne pakket av en kommersiell leverandør. Nå og da ser man uttrykket også i dagspressen. For eksempel forteller Frank Karlsen, årets vinner av SNDs idé- og nyskapingspris Reodor, følgende om sin nye test for påvisning av humant papillomvirus hos kvinner, Pretect HPV-Proofer: «Denne metoden og denne HPV-Proofer-kiten er den første i verden i sitt slag, og kan brukes som plattform for å teste en rekke andre tilstander også» (1).

  Ordet «kit» er temmelig ugjennomsiktig for legfolk og også for fagfolk. Det er hentet fra engelsk og betegnet opprinnelig en treholk eller kasse med utstyr for en soldat i felten eller en håndverker på oppdrag (2). Etter hvert har det gått over til å bety et sett av utstyr nødvendig for å utføre for eksempel en laboratorietest, altså et testsett. La oss derfor si og skrive testsett istedenfor «kit»! Det er klarere og mer opplysende for ikke-medisinere, for fagfolk under opplæring og for helsepersonell i det hele tatt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media