Frihet fra frimerker

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

1. april lanseres Manusnett – Tidsskriftets Internett-baserte redaksjonelle system. Dermed blir redaksjonen og alle Tidsskriftets bidragsytere uavhengige av porto og langsom postgang – og av hvor mottaker og sender befinner seg. Målet er at det skal bli enklere å sende inn, vurdere og bearbeide manuskripter – og at den redaksjonelle prosessen skal bli raskere og mer oversiktlig. F.eks. vil forfattere kunne gå inn på sin egen side for å sjekke hvor i den redaksjonelle prosessen et manuskript befinner seg. Gå inn på www.tidsskriftet.no for å se hvordan du kan bli bruker av systemet.

Redaksjonen benytter samtidig anledningen til å ønske alle en god påske!

Anbefalte artikler