Pneumoni hos respiratorpasienter

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Måling av et protein gir diagnosen raskt og sikkert og kan forhindre unødig bruk av antibiotika.

Pasienter i respiratorbehandling har økt risiko for utvikling av bakterielle pneumonier. Den kliniske diagnosen er vanskelig, og man kan som regel ikke vente på resultater av mikrobedyrking før behandlingen igangsettes.

sTREM-1 (soluble triggering receptor expressed on myeloid cells) tilhører immunglobulinfamilien og eksprimeres på fagocytter som kommer i kontakt med bakterier eller sopp. Forskere fra Nancy i Frankrike har nå undersøkt om måling av sTREM-1 fra bronkoalveolær lavage kan predikere pneumoni hos respiratorpasienter (1). Hos 148 respiratorpasienter ble det målt sTREM-1 samt etablerte inflammasjonsmarkører som brukes for å indikere pneumoni (bl.a. CRP, leukocytter, temperatur, røntgen thorax). I tillegg ble alle pasienter vurdert klinisk med hensyn til utvikling av pneumoni.

Påvisning av høye sTREM-1-verdier var en sikrere måte å predikere bakteriell pneumoni på enn både klinikk og etablerte inflammasjonsmarkører. sTREM-1 hadde en sensitivitet for å oppdage pneumoni på 98 % og en spesifisitet på 90 %.

– Metoden vil være et nyttig verktøy for rask avklaring på hvorvidt respiratorpasienter med utbredte lungeinfiltrater trenger antibiotika. Rask diagnostisk avklaring vil kunne redusere bivirkninger og resistensutvikling som følge av bredspektret antibiotikabruk, sier overlege Anne-Marie Gabrielsen ved Lungeavdelingen, Sykehuset i Vestfold.

– Metoden kan også bli et nyttig diagnostisk hjelpemiddel når det gjelder pasienter med interstitielle lungeinfiltrater, eksempelvis for å skille mellom infeksjon og immunologisk sykdom. Den praktiske gjennomføringen av metoden er enkel, og kan lett gjøres som del av vanlige rutiner ved bronkoskopi, sier Gabrielsen.

Anbefalte artikler