Hvordan behandle korsryggssmerter?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Et gradert aktivitetsprogram gjorde at pasienter med korsryggssmerter kom raskere tilbake i arbeid.

En randomisert, kontrollert undersøkelse inkluderte 134 arbeidere i et nederlandsk flyselskap. De hadde vært sykmeldt i mer enn fire uker med uspesifikke korsryggssmerter. Halvparten ble randomisert til gradert aktivitet, mens resten fikk standardbehandling (1). Intervensjonen bestod i et atferdsorientert øvelsesprogram veiledet av fysioterapeut. Begge grupper fikk råd fra spesialist i arbeidsmedisin.

Det viste seg at median antall dager med sykmelding var 56 i intervensjonsgruppen og 87 dager hos dem som fikk standardbehandling (hasardratio 1,9; 95 % KI 1,2 – 3,2).

– Dette er en svært skikkelig gjennomført studie, med et godt opplegg, nøyaktig beskrevet og med grundige statistiske analyser. Man har funnet interessante forskjeller som vi kan stole på er riktige. Konklusjonen er at det er en fordel å være tilbake i jobb så fort som mulig, sier professor Even Lærum ved Nasjonalt ryggnettverk.

– Den graderte aktiviteten omfatter en generell trening for å øke kondisjonen og veiledning i hvordan man kan jobbe selv om man har ryggsmerter. Det er også viktig at man i opplæringen legger vekt på funksjon og på hva man kan klare, fremfor smerte og hva man ikke kan klare. Etter hvert som de øker sin fysiske aktivitet, skal den enkelte arbeidstaker være med på å bestemme når vedkommende skal tilbake i jobb, og så fastsette en dato. Retningslinjene for opplegget er langt på vei det samme som vi anbefaler i våre nasjonale og tverrfaglige retningslinjer for korsryggssmerter (2). Målet er å gjenoppta funksjon og normal aktivitet så fort som mulig, inkludert å gå på jobb, selv om man har noe smerter, sier Lærum.

Anbefalte artikler